Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Със законопроекта се предлага въвеждането на приоритетни зони за въздействие за прилагане на интегриран подход по ЗРР в действащото законодателство, касаещо устройството на територията и устойчивото развитие, като по този начин ЗУТ и ЗУЧК се привеждат в съответствие със ЗРР; Предвиждат се изменения в Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

" - Сигнатура 054-01-102


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: