Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Със законопроекта се предвижда осъществяването на съвместно обучение на студенти от две или повече български висши училища като са уредени и конкретизирани условията и реда, при които се сключват споразумения между висшите училища и се извършва съвместното обучение. Предвижда се и възможност за подготовка на докторанти в рамките на изпълнението на научноизследователски проект като докторантите се приемат извън утвърдения от Министерския съвет прием за съответната година и се обучават в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта.Правят се и изменения и допълнения в Закона за развитието на академичния състав в Република България, с които се уточняват определени текстове и процедури.

" - Сигнатура 47-202-01-1


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: