Коментар по "Законопроект за защита на физическите лица при неплатежоспособност

Със законопроекта се предлага транспонирането на Директива ЕС 2019/1023 в българското законодателство. Цели се да бъдат защитени правата и интересите на физическите лица, както и да се осигури справедливо удовлетворяване на техните кредитори. Предвижда се създаването на пълна правна рамка с механизми за защита, правила и условия за тяхното прилагане, когато е възникнала невъзможност за изпълнение на задълженията от страна на длъжници - физически лица в двете хипотези - когато са осъществявали търговска или друга стопанска дейност, така и когато не са извършвали такава. Производството по защита на физическите лица при неплатежоспособност ще бъде уредено като охранително производство. Предвижда се създаването на Регистър на физическите лица в неплатежоспособност към Агенцията по вписванията. Предвиждат се и други допълнения.

" - Сигнатура 054-01-101


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: