Коментар по "ЗИД на Закона за културното наследство Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване.

Проектът има за цел да се въведе по- голяма яснота в използвания понятиен апарат, да синхронизира част от текстовете , които в момента са в несъответствие един с друг, както и да регламентира по ясен начин част от възникващите при неговото прилагане проблеми.<\p>" - Сигнатура 853-13-26


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: