Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ" - Сигнатура 49-354-01-70


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Законопроектът предвижда изменение на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, като се предлага да се въведе възможност за провеждане на Общо събрание на членовете на юридическите лица с нестопанска цел от разстояние по електронен път чрез интернет платформа за видеоконферентна вразка. Предлага се още изменение на чл. 30, ал. 4 от ЗЮЛНЦ във връзка с напускането на членове на управителния съвет на юридическите лица с нестопанска цел.Вашият коментар:

Въведете кода: