База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлага преизчисляване на пенсиите отпуснати до 31 декември 2020 г. на база средноосигурителния доход за 2018 г. – 889,90 лв. Предлага се и финaнcoвaтa пoдĸpeпa в paзмep нa 120 лв. зa xpaнитeлни пpoдyĸти, въвeдeнa cъc Зaĸoнa зa дъpжaвния бюджeт зa 2021 г., дa ce oтнacя и зa пeнcиoнepитe c пeнcия дo 300 лв.

154-01-53 26-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163630/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Със законопроекта се предвижда заменянето на книжното тяло на трудовата книжка с еквивалентна електронна форма, наречена електронна трудова книжка.Предлага се издаването на ПИК за е-услугите на НАП и НОИ на всяко физическо лице, а не само на тези, които вече изрично са заявили издаването му, като при започване на работа за първи път на лицето да се издаде автоматично ПИК. Предвижда се въвеждането на период от 1 година, в който всички съществуващи хартиени трудови книжки да бъдат електронизирани, като тази дейност бъде извършена от работодателите и съответните експерти в администрацията

154-01-40 21-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163604/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите

Със законопроекта се предлага регламентирането на таван на законната лихва за забава в закона и на практика намаляване на размерът ѝ. Предвижда се когато е дължима от търговец да не може да надхвърля основния лихвен процент на БНБ плюс 8 процентни пункта, а когато е дължима от физическо лице - основният лихвен процент плюс 4 процентни пункта

154-01-42 21-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163606/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

Със законопроекта се предлага въвеждането на отдалечена фискализация (софтуерна фискализация). Тя позволява регистриране на продажбата в реално време от софтуера за управление на продажбите и получаване на уникален номер, който може да бъде отпечатан на печатащо устройство, различно от фискално устройство или изпратен по електронен път. Не се отменят фискалните устройства и изискванията към тях, но се добавя още една възможност за фискализация

154-01-44 21-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163610/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Намаляването на сроковете за съхраняване на опасни и неопасни отпадъци от съответно 1 година и 3 години на 6 месеца; Въвеждането на съгласувателна процедура с кмета на съответната община, където ще се съхраняват или третират отпадъците при заявление за разрешително или регистрация; Замяна на режима на мълчаливо съгласие при заявяване на разрешение или регистрация с режима на мълчаливия отказ, както и други изменения и допълнения.

154-01-36 20-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163600/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предлага по време на извънредната епидемична обстановка да не се налагат обезпечителни мерки и да не се извършват действия по принудително изпълнение в производства за събиране на публични вземания. Предвижда се и удължаване на изплащането на месечната добавка от 50 лв. месечно към пенсиите на българските пенсионер от 1 май 2021 г. до 31 декември 2021 г.

154-01-31 19-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163594/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: КПКОНПИ се разделя на два нови органа - Комисия за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси и Комисия за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество; Въвеждат се нови понятия за "незаконно придобито имущество", "незаконна дейност" и други; Увеличаване на размера на сумата, който се счита за "значително несъответстие" между имущество и нетен доход до 250 000 лв.; Издаване на наредба за условията и реда на извършване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество и методика за установяване на значително несъответствие в имущественото състояние на проверяваното лица; Предвидени са и редица други изменения и допълнения.

154-01-24 16-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163583/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Със законопроекта се предлага създаването на Държавно предприятие "Единен системен оператор (ДП ЕСО) с функции относно внедряването на електронно управление. Конкретните услуги и тяхната стойност се определят от Министерския съвет по т.нар. "Каталог на услугите". Предвижда се и възстановяването на пълната прозрачност на ДП ЕСО.

154-01-14 16-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163573/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлага преизчисляване на пенсиите за трудова дейност отпуснати до 31.12.2017 г. със средномесечния осигурителен доход за страната за 2018 г.

154-01-4 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163557/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предвижда обвързването на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст, с размера на минималната работа заплата.

154-01-6 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163559/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72