Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Въвеждане на определения за редица понятия с цел внасяне на яснота относно обхвата им и постигане на съпоставимост между обхвата на дейностите с отпадъците в отделните държави членки; Стесняване на обхватът на възможните методи на изчисляване на целта по рециклиране като се въвеждат точни правила за изчисляването на целите въз основа на теглото на битовите отпадъци, които постъпват за рециклиране; Ясно определяне на ролите на отделните заинтересовани страни, ефективността на разходите, определянето на вноските, които производителите заплащат, изисквания за прозрачност, както и системи за отчитане и ефективен контрол на дейността на схемите

" - Сигнатура 102-01-1


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: