Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждането на банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с отпадъци, независимо от вида на отпадъците; Извършването на 24-часово видеонаблюдение на всички площадки, на които се извършват дейности с отпадъци; Промени в Закона зa данъците върху доходите на физическите лица, с които се премахва облагането с окончателен данък, удържан при източника, върху доходите от продажба или замяна на отпадъци

" - Сигнатура 054-01-14


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: