Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози са свързани с въвеждането на допълнителни изисквания с оглед упражняването на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари, както и ограничаването на фиктивната регистрация на превозвачите. Намаляването на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност, чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър. Разграничаването между органа, който провежда политиката в автомобилния транспорт, гражданското въздухоплаване и пристанищната дейност, и органа, който упражнява регулаторни, координационни и контролни функции в съответната област, чрез промени в Закона за гражданското въздухоплаване и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и редица други изменения.

" - Сигнатура 002-01-2


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: