Коментар по "ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Със законопроектът се предвижда да се ограничи нерегламентираният внос и третиране на отпадъци, като се въведе еднакъв режим за всички дейности с отпадъци, както и за търговците и брокерите на отпадъци. Разширява се обхвата на банковите гаранции, както и регистъра по чл. 94, ал.3 става публичен и се въвежда изискване за съдържанието му и др.

" - Сигнатура 053-11-9


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: