Коментар по "Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR), между Министерството на вътрешните работи на Република България, представлявано от дирекция "Национална система 112", която е определеният център за приемане на спешни повиквания за Република България, и Европейския комуникационен офис

Споразумението има за предмет ползването на единна услуга, предоставяна от Европейският комуникационен офис (ЕКО). Тази услуга се състои в изготвянето, поддържането в актуално състояние и предоставянето на ползване на указател с данни за контакт на национални центрове за приемане на спешни повиквания на държавите членуващи в Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT).

" - Сигнатура 102-02-6


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: