Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Законопроектът има за цел да хармонизира националния закон с Европейското законодателство. Правят се изменения във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС)2018/1139 относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз. Законопроектът предвижда да се въведат правни основания за събирането на държавни такси за деклариране на намерение за извършване на нетърговски полети и за издаване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции. Предвиждат се и други изменения.

" - Сигнатура 802-01-42


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: