База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 664 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 553-19-23 22-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15353/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 502-01-29 21-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15351/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 554-01-77 09-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15339/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите 554-01-78 09-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15340/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 554-01-72 08-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15332/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 554-01-74 08-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15334/

Остави коментар
ЗИД на Закона за движението по пътищата Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 553-19-21 08-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15336/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 502-01-25 07-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15327/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите 502-01-26 07-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15328/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 554-01-70 07-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15330/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67