Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

С проекта на закон се предвижда възможността на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от органите на съдебната власт да участват в управлението, техническото и/или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи по проекти с беннефициент или партньор Висшия съдебен съвет.

" - Сигнатура 954-01-7


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: