Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Проектът предвижда създаване на електронна платформа, с която ще се постигне една от основните цели на електронното управление, а именно повишаване удовлетвореността на гражданите и ще насърчи тяхното участие в процеса на продажба на имоти – държавна собственост. Ще се подобри ефективността на работа и качеството на услугата предоставяна от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Електронната платформа за продажби на имоти държавна собственост ще съкрати сроковете по процедурата за продажба и ще доведе до намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, тъй като ще доведе до съкращаване на разходите на тези лица за участието им в процеса на продажбата и ще повиши прозрачността на цялостната дейност.

" - Сигнатура 854-01-55


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: