База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 677 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 654-01-79 07-06-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42184

Остави коментар
ЗИД на Закона за електронните съобщения Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 78, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 653-19-15 02-06-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42180

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 654-01-72 31-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42164

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници 654-01-74 31-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42168

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 654-01-64 12-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42130

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 654-01-63 09-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42123

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 602-01-24 09-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42124

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 602-01-25 09-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42125

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози 602-01-22 26-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42114

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи 602-01-21 21-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42109

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68