База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 754-01-37 05-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/75307/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 754-01-34 04-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/74877/

Остави коментар
Законопроект за държавните помощи 702-01-6 03-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/74375/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис 754-01-32 27-06-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/71846/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 754-01-22 14-06-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/67102/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 702-01-1 05-06-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66641/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование 754-01-14 01-06-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66633/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 754-01-16 01-06-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66637/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 754-01-12 30-05-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66625/

Остави коментар
Законопроект за концесиите 754-01-13 30-05-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66626/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72