Коментар по "ЗИД на Закона за социално подпомагане

Законопроектът предвижда обвързване на получаването на социални помощи с полагането на общественополезен труд, програми за ограмотяване и др.

" - Сигнатура 953-08-9


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: