База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за Българската автомобилна камара 854-01-43 18-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78084/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 854-01-38 11-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78076/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-41 11-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78079/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-39 11-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78077/

Остави коментар
ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси Обединен законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване. 853-11-8 10-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78072/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 854-01-37 10-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78073/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 854-01-36 10-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78071/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 854-01-33 04-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78066/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията 854-01-31 03-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78062/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции 854-01-30 30-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78061/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72