База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 602-01-25 09-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42125

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози 602-01-22 26-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42114

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи 602-01-21 21-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42109

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 654-01-57 20-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42105

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата 654-01-59 20-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42107

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи 602-01-20 20-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42108

Остави коментар
проект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 602-01-18 13-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42098

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 602-01-17 12-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42095

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митиците 602-01-16 08-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42092

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 654-01-50 07-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42084

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72