Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ" - Сигнатура 47-202-01-22


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Със законопроекта се определя отговорна институция, която да осъществява обмена на микроданни за вътресъюзния износ. Също така се определя 7-дневен срок за деклариране на нови данни или за извършване на корекции във вече декларирани данни - в случаите на възникнали нови обстоятелства. Понятията, използвани в действащото законодателство, се синхронизират с понятията, използвани в Регламент (ЕС) № 2019/2152.Вашият коментар:

Въведете кода: