Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) се предлагат следните основни промени: Допълването и уточняването на изискванията, произтичащи от европейското законодателство по отношение на допустимите промени в хода на изпълнението на договорите и осигуряването на гаранции за изпълнението на ангажименти като държава - членка на Европейския съюз; Въвеждането на допълнителни правила, свързани с прилагане на централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки; Прецизирането и допълването на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им, както и други изменения и допълнения

" - Сигнатура 002-01-50


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: