Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция

Със законопроекта се предвижда повишаване на ефективността и пълнотата на плановата дейност на финансовата инспекция. Разширява се предметния обхват на плановите финансови инспекции, като наред с контрола по ЗОП се включват всички нормативни актове, които уреждат правомощия на органите на агенцията за спазване на бюджетната, финансово-стопанската дисциплина и за защита на публичните финансови интереси на Европейския съюз, Република България, общините и публичноправните организации. Предлага се въвеждането на възможност за реализиране на правомощията на органите на АДФИ при установяване на данни за нарушения, които не попадат в обхвата на текуща финансова инспекция, определен със заповед за възлагане, издадена от директора на агенцията. Предлага се преодоляване на двойствеността в ЗДФИ – доклад и заключение, съществуваща сега при отразяване на резултата от извършена финансова инспекция. Предвиждат се и други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 102-01-11


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: