Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2030 г. За подпомагане изпълнението й, до 31 декември 2030 г. се въвежда нова схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. Предвижат се промени в обхвата на задължените лица, като включването на търговците на течни горива за транспортни цели, които бяха изключени от схемата за задължения за периода 2014-2020 г. Предвиждат се промени в Закона за енергетиката с цел въвеждане на изисквания за отчитане на потреблението на топлинна енергия, енергия за охлаждане и топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване и природен газ, както и други изменения.

" - Сигнатура 002-01-74


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: