Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Законопроектът цели спирането на давността, относно имоти възстановени на училища по реда на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, тъй като има множество не решени казуси, които водят до прехвърляне на тези земеделски земи на други собственици.

" - Сигнатура 954-01-50


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: