Коментар по "Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

С проекта на закона се цели въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки.Предвижда се създаването на правна рамка за защита на правата на потребителите при предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и актуализиране на съществуващата правна рамка за продажба на стоки. Проектозаконът създава правна регламентация на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки и прави изменения и допълнения в сега действащата нормативна уредба на договорите за продажба на стоки, уредена в Закона за защита на потребителите. Предвиждат се механизми, които гарантират, че правата на потребителите не могат да бъдат ограничавани или заобикаляни, както и редица други допълнения.

" - Сигнатура 002-01-76


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: