База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за допълнение на Закона за защитените територии 454-01-46 16-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14861

Остави коментар
ЗИД на Закона за енергетиката Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 453-12-11 15-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14859

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 454-01-45 15-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14860

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета 454-01-43 11-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14855

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 454-01-44 11-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14856

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 454-01-42 02-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14851

Остави коментар
ЗИД на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 453-03-36 02-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14852

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 454-01-41 28-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14844

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон 454-01-40 27-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14841

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители 454-01-38 25-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14839

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72