Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за наследството

Със законопроекта се предвижда, когато в наследството има недвижим имот, за който няма вписан акт за собственост на наследодателя в имотния регистър, по искане на наследниците в шестмесечен срок от откриване на наследството, нотариуса по местонахождение на недвижимия имот да издаде констативен нотариален акт по чл. 587 от ГПК. Предлага се и нотариуса да посочи в нотариалния акт размера на съответните идеални части на сънаследниците съобразно техните наследствени дялове

" - Сигнатура 154-01-6


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: