Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ" - Сигнатура 49-402-01-6


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се предлага разграничаване на финансови мерки с оглед на приложимостта на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(2016/C 262/01). Целите, към които са насочени предлаганите изменения, предвиждат към проектите, заявили финансови мерки да се прилагат съответно приложимите изисквания на Европейското законодателство – посочените Известие на Комисията и ОРГО. Във връзка с това се предлагат изменения в чл. 2а, ал. 1 и 2 и чл. 12, ал. 1.

 Вашият коментар:

Въведете кода: