Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА" - Сигнатура 47-202-01-15


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Със законопроекта се допълват текстовете във връзка с необходимостта от въвеждане на разпоредби, свързани с предоставяне на възможност: за извършване на изменение и/или допълнение, спиране или отнемане на издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, или удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба, за спиране на действието на издадено удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба, от министъра на икономиката и индустрията. Разписани са и разпоредби при възникване на обстоятелства, при които министърът на икономиката и индустрията ще може да спира действието или да отнема издадено удостоверение, което ще доведе до осъществяване на ефективен контрол от негова страна. Вашият коментар:

Въведете кода: