Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Създаването на възможност дефицитът на сектор "Държавно управление" на годишна основа да надвишава 3 на сто от БВП при извънредни обстоятелства (необичайни събития) извън контрола на Министерския съвет, имащи сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор "Държавно управление"; Разширяването на възможността при наличието на извънредни обстоятелства извън контрола на Министерския съвет, имащи сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор „Държавно управление“, годишният ръст на разходите да надхвърли референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт; С проекта на закона се предвиждат и други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 002-01-54


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: