Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДМИНИСТРИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Кои сме ние?
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е сдружение с нестопанска цел, което поддържа, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове.
Вече над 120 години БТПП активно работи в услуга на българското предприемачество с цел – неговия просперитет и икономическото развитие на страната.
Като най-голямата призната работодателска организация на национално ниво, БТПП води постоянен диалог с държавните органи за подобряване условията за стопанска дейност, вкл. модернизиране на административната система, ограничаване на нелоялната конкуренция, защитата на личността и имуществото на гражданите, които мерки ще стимулират икономиката на страната.

БТПП и поверителността на личните данни на физическите лица
За изпълнение мисията и целите на БТПП, организацията събира информация предимно свързана с предприемаческата дейност. Това до голяма степен са данни и показатели в областта на икономическото развитие. 
Убедени сме, че успехът на всяка стопанска дейност е неразривно свързан с хората, които я управляват. Предприемачите/работодателите са моторът на икономиката и без тях тя не би могла да съществува и да се развива. Това е причината, поради която БТПП събира, освен бизнес-информация, още и лични данни на предприемачите/работодателите, които представляват учредените различни форми на стопанска дейност, както и лични данни - данни на други лица, които работят/съдействат за развитие на икономиката – представители на сдружения и фондации, както и експерти, представители на държавни институции и международни организации.

Защо събираме личните данни?
Причината за събирането на лични данни е тясно свързано с постигане на целите и задачите на БТПП – по устав и в изпълнение на нормативни актове.
Чрез тази декларация БТПП Ви предоставя информация за естеството на личните данни, които събира и обработва, за да придобиете яснота за целта на тяхното събиране, Вашите права и как опазваме поверителността на Вашите лични данни. 

Тази декларация е предназначена за Вас – всички настоящи и бъдещи членове и под различни форми – партньори на БТПП. 

Как и какви лични данни събираме?

 • Данни, свързани с членство в БТПП и/или с предоставяне на услуги от БТПП.
  БТПП събира тези данни предимно въз основа на декларации и др. документи (на хартиен или електронен носител, вкл. и през сайта на БТПП), които Вие ни предоставяте и/или подписвате – в процедурата по регистрация в БТПП и/или по заявени услуги от Ваша страна.
  Поради необходимост от комуникация между нашите организации част от данните събираме чрез и-мейл или в телефонен разговор. 
  Друга част от Вашите лични данни, събираме от публични източници (най-често публични регистри), като спазваме условията на източниците за ползване на информацията. 
  Може да Ви изпращаме информация за наши продукти и услуги, за продукти и услуги на други наши членове, които биха Ви били интересни, като тази информация може да е част от информационния ни бюлетин „ИНФОБИЗНЕС“. Получаването на бюлетин „ИНФОБИЗНЕС“ е част от услугите, които Ви предоставяме по силата на членството Ви в Палатата. Ако за в бъдеще не желаете да получавате нашия информационен бюлетин, можете да се откажете, като натиснете бутона „отписване“, наличен в края на всеки изпратен бюлетин.“
  Личните данни, които събираме, са в минимално количество и са само тези, необходими на БТПП за постигане на съответната цел (напр. име, адрес), а в случаите, когато нормативен, или административен акт изискват това -  и ЕГН/данни лична карта/данни международен паспорт. 
 • Видеозаписи
  БТПП събира и данни чрез охранителни камери, използвани с цел опазване на имуществото на БТПП, вкл. и на администрираните от БТПП лични данни. Тези данни се съхраняват за ограничен минимален законов срок и са със строг регламентиран достъп до тях.
  БТПП събира лични данни и чрез видеозаснемане на събития, в които участват членове и партньори на БТПП.
  Някои от тези събития са публично достъпни, вкл. и техните записи, предвид техният обществен интерес и стойност, имат новинарска важност и са в полза на деловите среди в страната.
  Като активни участници в тези събития е възможно да бъдете включени в тези записи. В голяма част от случаите на записите могат да бъдат безспорно идентифицирани само ограничен кръг от лица. За други участници има информация, но те биват разпознавани от по-тесен кръг хора. В общия случай лицата се асоциират с бизнеса, който представляват или с темата, която ги интересува. Ако по някаква причина не желаете  или смятате, че тези записи нарушават поверителността на Вашите лични данни, можете да предупредите нашите представители на входа на събитието и да заемете място, което е с най-малък акцент на заснемането.  
 • Бисквитки на сайта
  Сайтът на БТПП събира бисквитки. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. Бисквитките съдържат информация, с която помагате на БТПП да подобри функционалностите на сайта. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите бисквитките. Следва да имате предвид, че сайтът  може да не функционира нормално и надеждно без някои от тях.
  • В сайта на БТПП има вграден Google Аналитикс (google analytics). Google Аналитикс – използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. Основната „бисквиткa“, използвана от Google Аналитикс, е „__ga“;
  • bcci_biskvitka – за сесия при логване в сайта на БТПП;
  • БТПП използва „бисквитки“ в Едипъб, Едитар и ОТС системите си, като можете да се запознаете подробно с информацията за тях в Политиката за бисквитки в Едипъб, Едитар и ОТС;
  • „бисквитки от трети страни” – Facebook, Twitter, Youtube  могат да прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ могат да зависят от вашето използване на тези платформи преди или по време на посещението ви на сайта на БТПП. Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези „бисквитки“ от социалните мрежи на съответните им сайтове.

Как съхраняваме Вашите лични данни?
БТПП съхранява Вашите данни на нашите сървъри като прилага подходящи технически и административни мерки и контрол, за да опази целостта  на данните и тяхната поверителност. Трансферът на изпратената от Вас информация към БТПП през нейния сайт е защитен с криптирана връзка.

С кого споделяме Вашите лични данни?
Вашите лични данни БТПП споделя:
- с държавни и общински органи и институции – при изпълнение на задължения на БТПП, възложени с нормативен или административен акт – при условие, че е налице основание на съответния орган/институция да поиска от БТПП вашите лични данни;
- публично – чрез  канала на БТПП за споделяне на нашите събития в YouTube https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=bg
- публично - чрез регистъра на членовете на БТПП, публикуван в сайта на БТПП, който има за цел да предостави контакти с Вашата компания на други лица, които биха се заинтересовали от партньорство, вкл. и за получаване на услуга от компанията Ви.
- с надеждни партньори на БТПП, на които БТПП разчита за поддържането на информационните ни системи за обработка, като всички партньори се задължават да спазват изискванията и условията на БТПП за обработване на личните данни; личните Ви данни се съхраняват на носители- при всички случаи под нашия пряк контрол.
- с публични органи и институции и с частни субекти (в страната и в чужбина)– при услуга, предоставяна от БТПП по Ваше искане/пълномощно.

Срокове, в които съхраняваме личните данни
БТПП съхранява личните данни за срокове, определени по един от посочените по-долу начини: 

 • от нормативен/административен акт;
 • от устава/вътрешните правила на БТПП;
 • от обявените, или нормално необходими от/за БТПП срокове за получаване на заявени услуги;
 • нормално необходимите срокове за съхранение и предоставяне от БТПП на очаквана от нея информация - за Вас и други икономически субекти, която е от полза за Вашата делова дейност; БТПП надеждно съхранява тези данни и защото подобна информация може да бъде предоставена само от нас; информацията се съхранява в архива на БТПП, като достъп до нея имат строго определени лица.
 • извън посочените по-горе случаи  администрирани от БТПП лични данни,  които са свързани с комуникация по ежедневни/текущи въпроси, свързани с Вас, се съхраняват за срок не по-дълъг от 5 г.

Достъп до информация и Вашите права
Предвид стойността на информацията, която БТПП съхранява прилагаме строга организация за достъп до данните. Това е направено с цел да предотвратим нерегламентиран достъп, грешки или злоупотреба с Вашите лични данни.
Като отговорна организация БТПП спазва всички гарантирани с европейските и националните закони права на физическите лица, свързани със защитата на техните лични данни. БТПП съблюдава всяко нормативно изискване, като отчита конкретните обстоятелства, формите на събиране на данните, правните основания и целта на тяхното събиране.
Услугите на БТПП са насочени за развитието на бизнеса и поради това не използваме техники за прoфилирането Ви с оглед Ваши лични характеристики.
Освен че е Ваше право да поискате „корекция“ на личните Ви данни в случаи на необходимост, разчитаме на Вас да упражнявате това право  и за да ни помогнете да разполагаме с точна и актуална информация за Вас.

В случай че желаете да упражните някое от Вашите права, нашите служители ще Ви съдействат с грижа и внимание към Вас.

Допълнително имате право по Ваша преценка да подадете  жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/

При всички случаи и независимо от конкретното обстоятелство, можете да потърсите отговори и да отправяте искания, свързани със защитата на Вашите лични данни и правата, свързани с тях, към нашия служител по защита на личните данни
чрез E mail: dpo1@bcci.bg

Можете да се свържете с нас и чрез следните координати за връзка:
гр. София, ул. „Искър“ № 9
E mail: bcci@bcci.bg