Коментар по "Законопроект за виното и спиртните напитки

Приемането на нов закон е породено от необходимостта да се гарантира изпълнението на препоръки от страна Европейската комисия (ЕК) по отношение на конкретни разпоредби, които водят до разминавания между действащото право на Европейския съюз (ЕС) и действащия Закон за виното и спиртните напитки. В законопроекта са уредени условията и редът за издаване на разрешения за засаждане на нови насаждения и за презасаждане на територията на страната, като са определени и хипотезите, в които не се изисква издаването на разрешения за лозови насаждения. Уредени са изискванията към вината със защитено наименование на произход (ЗНП), вината със защитено географско указание (ЗГУ), сортовите вина без ЗНП и ЗГУ и вината без ЗНП и ЗГУ, както и редът за предоставяне на правна закрила. Предвидена е регулация на статута на лицата, които произвеждат и предлагат винено грозде и лозаро-винарски продукти, както и плодови вина и оцет. Уредени са техните задължения, свързани с ежегодното подаване на декларации и воденето на дневници. Със законопроекта се предвиждат и още редица други допълнения.

" - Сигнатура 002-01-44


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: