Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН" - Сигнатура 49-302-01-22


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Със законопроекта се предлага подобряването на ефективността на производството по несъстоятелност, като се създадат ясни критерии за откриването на производство по несъстоятелност, чрез изменение на легалната дефиниция на понятието ,,свръх-задълженост“. Предвижда се също повишаване на ефективността на процеса по осребряване на имуществото и се изграждат на правила за добросъвестно поведение в производствата по несъстоятелност.

Предлага се също да се усъвършенства процеса на стабилизация, като в чл. 761 е предвидено търговецът да се опита да предотврати производството по несъстоятелност, като се постигне споразумение между него и кредиторите му. Допълнително законопроектът предвижда да се назначава специалист по проектиране, за да се постигне споразумение между търговеца и кредиторите му. Новост в производството е отпадането на института на надзорния орган, съгласно чл. 796 от ТЗ. Функциите на този орган се поемат от доверено лице, след преценка на необходимостта от осъществяване на надзор при изпълнение на плана за стабилизация. Въвеждат се ясни правила за изготвянето на план за стабилизация. Законопроекта предвижда броят на нужните документи, за започване на процеса по стабилизация, да е намален до минимално необходимия, като преценката за това колко ще бъдат намалени е оставена на съда. Законопроектът предвижда и много други изменения.Вашият коментар:

Въведете кода: