Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ" - Сигнатура 47-254-01-53


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Със законопроекта се създава правна възможност за преодоляване на инфлационния риск, чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности, разписани в нарочна методика, приложена към Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, която да въведе единни и обективни критерии, по които да се извърши индексирането на цените по договорите.

 Вашият коментар:

Въведете кода: