База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители 602-01-6 03-02-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/20984

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията 654-01-7 21-01-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15828

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 654-01-3 20-01-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15821

Остави коментар
Законопроект за държавните помощи 602-01-3 20-01-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15825

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел 554-01-187 18-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15670

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 502-01-92 12-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15626

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка за добавената стойност 554-01-179 12-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15629

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 554-01-180 12-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15630

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление 502-01-96 12-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15646

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 554-01-184 12-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15662

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72