Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Със законопроектa се предвижда създаването на условия за пълното въвеждане на изискванията на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка. Целта е да се установи единна процедура за кандидатстване, водеща до комбиниран акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа в единен административен акт. Предлага се студентите - граждани на трети държави, които завършват образованието си в Република България, да могат да продължат да работят в страната, без да е необходимо да напускат нейната територия с цел издаване на виза за дългосрочно пребиваване. Предвижда се още уреждането на процедурата по събиране на семейството на чужденец с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на Република България. Със законопроекта се предвиждат и още редица изменения и допълнения.

" - Сигнатура 002-01-31


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: