Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

Със законопроекта се предвижда регламентиране на обстоятелствата, които подлежат на вписване, като се предлага ЕГН да се вписва в регистъра, но да не бъде публично достъпен. С измененията се уточнява, че всеки може да извършва справки за наличие или липсва на вписано обстоятелство в публичната част на регистъра, както и начина, по който се предоставят справки и удостоверения. Предвижда се осигуряване на техническа възможност за прилагане на закона от Агенция по вписванията в двумесен срок от влизането му в сила, както и други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 47-254-01-14


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: