Назад

Бизнес събитията от БТПП

Октомври


  Българската търговско-промишлена палата проведе виртуална дискусия на фокус група по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила. Като продължение на предишни подобни срещи, проведени на живо и в електронен формат, представители на...

Пълният текст

Във връзка с провеждането на предварителната оценка на финансовите инструменти за следващия програмен период 2021-2027 Българската търговско-промишлена палата Ви кани да споделите Вашето мнение и опит чрез кратка анкета. Разработеният онлайн въпросник ще Ви отнеме не...

Пълният текст

GS1 България информира за резултатите от провеждането на ежегодната среща на Националните организации, членове на GS1 в Европа, в периода 20-23 октомври, в нетрадиционен формат – виртуално и на живо, поради пандемията от COVID-19. Традиционно форумът се провежда всяка година в...

Пълният текст

Само два месеца след срещата на председателя на БТПП Цветан Симеонов с Любка Качакова, търговско аташе на Република България в Лос Анджелис, икономическите отношения България – САЩ бяха отново тема на разговор в палатата. Този път дискусията е по повод среща с...

Пълният текст

Пламен Камбуров, заместник-председател на Българо-Корейската търговско – промишлена палата разговаря с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Бяха обсъдени постигнатите резултати и подписаното споразумение за разбирателство (MOU) между Университетска болница...

Пълният текст

След успеха на първото издание на онлайн курса „Как да продаваме успешно в Amazon”, проведен по-рано през 2020 г., с участието на повече от 20 фирми, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) стартира две нови он-лайн обучения  за предприемачи, които проявяват...

Пълният текст

Българската търговско-промишлена палата (БТПП), след като разгледа представения проект на Закон за държавния бюджет  на Република България за 2021г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2021-2023 г., изразява следната позиция, подкрепяйки някои параметри и...

Пълният текст

Съветът на браншовите организации при БТПП инициира и проведе тридневен семинар по „Здравословни и безопасни условия на труд“. Семинарът бе открит от Цветан Симеонов – председател на БТПП, който приветства участниците за включването им в мероприятието,...

Пълният текст

Българската търговско-промишлена палата, Центърът за кариерно развитие и обучителни ресурси, Еразъм офис и Училището за професионално и продължаващо обучение към Нов български университет организираха представяне на програмата „ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ...

Пълният текст

На състоялия се в Талин виртуален форум на Инициативата „Три морета“ бяха представени позициите на държавните глави на 12 европейски страни по приоритетите на инициативата: енергетика, транспорт и дигитална инфраструктура. Екип на БТПП участва  във...

Пълният текст

Днес, 20 октомври 2020 г., бе открита ежегодната среща на Националните организации, членове на GS1 в Европа, но за първи път в такъв формат – виртуално и на живо. Традиционно форумът се провежда всяка година в различна европейска държава и в него участват представители от 47...

Пълният текст

Българската търговско-промишлена палата (БТПП), разгледа проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година и изразява следното становище: БТПП е категорично против кратките срокове за разглеждане на толкова важен за обществеността и...

Пълният текст

Назад