Назад

Бизнес събитията от БТПП

Юли


Приключиха квалификационните  обучения във всичките 25 населени места на територията на 18 области, като част от вторият обособен етап от реализацията на ръководеният от БТПП проект КРОС-БИ по Националният план за действие по заетостта 2018. Включени в...

Пълният текст

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) организира разяснителна кампания за представяне на Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и...

Пълният текст

В качеството си на председател на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ, заместник- председателят на БТПП Георги Стоев участва в среща на консултативните съвети с комисар Сесилия Малмстром. Срещата се проведе в Брюксел и се обсъди ротационният прицип за...

Пълният текст

В БТПП се проведе среща с вицепремиера на Република Узбекистан - Нодир Отажонов, който е в България на работна визита, заедно с придружаваща делегация. Главният секретар на БТПП Васил Тодоров подчерта отличното сътрудничество с ТПП на Узбекистан, изразяващо се с...

Пълният текст

БТПП представи своите виждания относно заетостта на хората с увреждания по време на конструктивна дискусия под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Според Палатата, особено важно в условията на кадрови дефицит е активното включване на хора с...

Пълният текст

Серия от предложения за реформи в областта на здравеопазването, социалното осигуряване и висшето образование предстои да отправят към компетентните държавни институции национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в...

Пълният текст

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя кръгла маса на тема: „Иновативни технологии, реализирани от преподаватели и изследователи от Техническия университет – София”. Събитието се проведе в БТПП и бе организирано съвместно с...

Пълният текст

Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата бе домакин на втората за годината среща на Евроклуба по случай разглеждане на постиженията на Българското председателство на Съвета на ЕС и поемане му от Република Австрия. Събитието се състоя на 6 юли 2018г. в...

Пълният текст

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в срещата на делегатите на Европалати в Брюксел, посветена на подготовката на Европейския парламент на предприятията през октомври тази година. Чешката палата представи своята дейност. Георги Стоев запозна...

Пълният текст

Главният секретар на БТПП – Васил Тодоров взе участие в работна среща с ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и представители на национално представителните работодателски организации. На двустранната среща...

Пълният текст

Красимир Дачев, член на УС на БТПП, председател на СД и изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД, подписа договор с Янг Ксу, президент на Jinan Boiler Group Co, в присъствието на премиерите на България и Китай по време на мероприятията по повод седмата Среща на държавните и...

Пълният текст

На шести юли председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в четвъртата среща на бизнес съвета „Китай и страните от Централна и Източна Европа“ по линия на инициативата „16+1“, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните...

Пълният текст

Пламен Павлов, председател на Българска газова асоциация и на Българо-македонската търговско-промишлена палата, посети БТПП и проведе среща председателя Цветан Симеонов. Както вече БТПП ви информира, като член на инициативния комитет за активизиране на дейността на...

Пълният текст

Назад