Назад

Бизнес събитията от БТПП

Юни


Днес в София се проведе конференция на тема "Подобряване достъпа до обществени поръчки". Тя бе открита от европейския комисар отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Биенковска и заместник министър-председателя Томислав...

Пълният текст

ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТНОСНО: Изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по...

Пълният текст

В продължение на проведените разговори по време на срещата с бизнеса в гр. Казанлък, инж. Минчо Ковачев, управител на „СМИТ БГ“ ЕООД, представи на председателя на БТПП Цветан Симеонов регистрираното от него изобретение в Патентното ведомство на...

Пълният текст

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в международната конференция на тема „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия” във Варна. В конференцията се включиха министър Ангелкова, националният координатор на ...

Пълният текст

На 12 и 13 юни  в гр. Мюнхен, Германия се проведе работна среща на партньорите по проект MOVECO. Основната цел на проекта е да се разработят дейности и мерки, подпомагащи МСП при  прилагането на  модела на „кръговата икономика“, модел който стимулира по –пълното...

Пълният текст

В рамките на провелия се дебат в Комисията по транспорт на Народното събранание относно входираният законопроект за създаване на Браншова автомобилна камара и изразеното недоволство от страна на браншовите организации от сектора, от страна на главният секретар на БТПП...

Пълният текст

Двудневен курс за квалификация по Обща авария провежда Диспашорското бюро при Българската търговско-промишлена палата, създадено през 1956 год. за установяване на обща авария, на разходите и разпределението им между корабособственика, товара и навлото. Нормативно...

Пълният текст

В БТПП се провежда Българо-руският форум „Медицина и фармация – 2018“ . В него взимат участие председателят на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика, заместник-министрите на здравеопазването и икономиката, секретарят по социални...

Пълният текст

За 20-ти пореден път Българската търговско-промишлена палата провежда  годишна класация „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”. Чрез нея се популяризират постиженията на компаниите, които допринасят за развитието на България и инвестират в икономиката...

Пълният текст

За седма поредна година сп. Business Lady раздаде годишните си награди на официалната церемония, която се проведе в София хотел Балкан. На събитието присъстваха представители от бизнес средите, политиката, културата и партньори на списанието. В 12 категории организаторите...

Пълният текст

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на 123-та пленарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ) и редовно заседание на Борда на директорите на асоциацията. Заседанието бе официално открито от председателя на...

Пълният текст

Европейските търговски палати в защита на консенсуса, конкурентоспособността и кохезията на Европа, това бе акцентът на събитието в София, проведено на 11 юни 2018 г. За разлика от други страни, българските предприемачи в преобладаващото си мнозинство са за европейската...

Пълният текст

Второ информационно събитие по проект е-MEDIATION се проведе в Стара Загора, в Търговско-промишлената палата. Участниците – представители на местния бизнес, неправителствени организации, медиатори, правни експерти и съдии се запознаха с целите на проекта и направиха...

Пълният текст

За първи път Европейският парламент на предприятията /ЕПП/ се провежда извън Брюксел. Повече от 200 представители на бизнеса дискутират важни въпроси, касаещи Единния европейски пазар, търговията и инвестициите, МСП и предприемачеството, човешкия фактор – умения,...

Пълният текст

Българската търговско – промишлена палата бе домакин на презентазия “Европейския път на украинските реформи”. Събитието откри Цветан Симеонов, председател на БТПП, като заяви, че това е традиционна среща с бизнеса за получаване на актуална информация за...

Пълният текст

Н.Пр. Пууджа Капур, извънреден и пълномощен посланик на Република Индия в Република България, акредитирана и за Република Македония, посети БТПП и се срещна с председателя Цветан Симеонов. В срещата участва и Субхаш Наир, заместник ръководител на Мисията. Симеонов...

Пълният текст

Последните години за над 20 млрд. лева, сме реализирали проекти по програмите от кохезионната политика на ЕС. Това каза премиерът Бойко Борисов на конференция на високо ниво, посветена на Кохезионната политика на ЕС - "Перспективи за конвергенция и устойчиви региони...

Пълният текст

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя кръгла маса на тема: „Иновативни технологии и бъдещето на финансовата система. Финтех”. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на...

Пълният текст

Назад