База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси 402-01-10 04-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14764/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма 402-01-11 04-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14765/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права 402-01-12 04-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14766/

Остави коментар
проект на Наказателен кодекс 402-01-8 31-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14759/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение за Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 454-01-9 30-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14755/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 454-01-4 23-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14743/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование 454-01-2 22-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14741/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 454-01-1 21-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14739/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 402-01-5 13-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14737/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 402-01-1 09-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14733/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72