База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката 854-01-17 08-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77992/

Остави коментар
Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход 854-01-16 07-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77990/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 854-01-15 01-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77986/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 854-01-14 01-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77985/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 854-01-13 23-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77981/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-12 22-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77980/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-10 21-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77978/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки 854-01-8 19-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77974/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-7 15-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77972/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите 854-01-6 09-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77970/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72