База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 754-01-4 10-05-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66595/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване 754-01-1 20-04-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66542/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закон за ветеринарномедицинската дейност 754-01-2 11-01-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66517

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 702-01-1 03-01-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66514

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 654-01-133 21-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66487

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис 602-01-78 17-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66484

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията 602-01-74 15-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66477

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност 602-01-72 08-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66472

Остави коментар
проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия 602-01-70 07-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66468

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 602-01-69 04-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66467

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72