База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО 48-254-01-2 19-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164331

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 47-254-01-81 27-06-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164248

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ 47-254-01-74 17-06-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164232

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 47-254-01-53 13-05-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164168

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ 47-202-01-22 27-04-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164142

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 47-254-01-42 21-04-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164135

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА 47-202-01-15 31-03-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164094

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда въвеждане на нулева ставка за доставка на стоки и услуги в съответствие с Приложение III на Директива 2006/112/ЕО, включващи хранителни продукти и напитки от номенклатурата на малката потребителска кошница на НСИ, вода и доставка на природен газ, електроенергия и централно отопление за бита, както и лекарствени продукти и медицински изделия и оборудване.Не е предвиден времеви лимит за прилагане на предложената нулева ставка.

47-254-01-15 28-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164011

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

Със законопроекта се предвижда регламентиране на обстоятелствата, които подлежат на вписване, като се предлага ЕГН да се вписва в регистъра, но да не бъде публично достъпен. С измененията се уточнява, че всеки може да извършва справки за наличие или липсва на вписано обстоятелство в публичната част на регистъра, както и начина, по който се предоставят справки и удостоверения. Предвижда се осигуряване на техническа възможност за прилагане на закона от Агенция по вписванията в двумесен срок от влизането му в сила, както и други изменения и допълнения.

47-254-01-14 28-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164006

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

Със законопроекта се предвижда пълна проверка на всяка отделна преписка по придобиване на българско гражданство чрез инвестиции, всяка инвестиция да бъде детайлно проверена и при установено нарушение да бъде открито производство по отнемане на българско гражданство.

47-254-01-8 20-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163975

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72