База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 554-01-72 08-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15332/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 554-01-74 08-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15334/

Остави коментар
ЗИД на Закона за движението по пътищата Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 553-19-21 08-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15336/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 502-01-25 07-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15327/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите 502-01-26 07-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15328/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 554-01-70 07-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15330/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 554-01-69 03-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15311/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 554-01-69 03-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15311/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 554-01-68 02-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15309/

Остави коментар
ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 553-03-46 02-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15310/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72