Коментар по "Законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз

Със споразумението договарящите държави членки прекратяват сключените помежду им двустранни инвестиционни договори, включително съдържащите се в тези договори клаузи, с които се удължава защитата на инвестиции, направени преди датата на прекратяването, за допълнителен период от време, както и клаузи за удължаване на защитата, които се съдържат в прекратени двустранни инвестиционни договори. Паралелна цел е регламентирането на международните инвестиционни арбитражни дела, които са образувани въз основа на арбитражни клаузи, съдържащи се в двустранните инвестиционни договори между договарящите държави

" - Сигнатура 002-02-14


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: