Проекти с участие на БТПП
LogoProject_labour.jpg

"Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
за членовете от системата на търговските палати",
Фонд "Условия на труд"

Срок на реализация: януари - декември 2018

Контакти
Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“
Мариана Танчева: тел.: (02) 8117 508, E-mail: mtancheva@bcci.bg
Наталия Дичева: тел.: (02) 8117 416, E-mail: n.dicheva@bcci.bg
факс: (+359 2) 987 32 09 Фонд „Условия на труд“

Учебни материали:
- Съдържание по папки -
- Папки с учебни материали -


 
 
LogoProject_memevet.png

MeMeVET project
Mechatronics and metallurgical VET for sectors' industries

Erasmus+
KA2 – Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices
Sector Skills Alliances

Срок на реализация: 1 Януари 2018- 30 Ноември 2019
Партньори: Германия, Испания, Словакия, България, Италия, Австрия

Контакти
Отдел "Европейски иновационен и информационен център
Българска търговско-промишлена палата
гр. София, ул. "Искър" 9
тел: +359 2 81 17 505/515/525
www.bcci.bg een.ec.europa.eu

Кратка информация за проект
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
LogoProject_e-mediation.jpg

e-MEDIATION:
promoting ICT tools to cross-border disputes resolution
e-MEDIATION:
Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването
на международни спорове


Срок на реализация: 2017 – .2018
Партньори: Фондация Право и Интернет, Българска търговско-промишлена палата, Декстро рисърч ООД

Интернет адрес: http://e-mediationproject.eu/bg/
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_AGROINNOECO.jpg

AGROINNOECO
Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstreaming innovative entrepreneurial ideas in Agrifood sector
ИНТЕРРЕГ Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море"


Срок на реализация: 2017 – .2019
Партньори: България, Гърция, Кипър, Албания

Контакти
Новини
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_SEEWBAN.jpg

S.E.E.W.B.A.N.
South Eastern Europe Women Business Angels Network
ГД GROW - Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП


Срок на реализация: 2017 – .2019
Партньори: България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария, Италия, Обединено кралство (Шотландия)

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_MOVECO.jpg

MOVECO
"Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of
Research & Innovation for the Circular Economy"
Програма за транснационално сътрудничество 
между страните в Дунавския регион


Срок на реализация: 01.01.2017 – 30.05.2019
Партньори: 12 организации от 9 страни
(Австрия, България, Германия, Словения, Словакия,  Унгария, Румъния,  Хърватска, Сърбия)


Интернет адрес
Контакти
Кратка информация за проекта
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_GPP.jpgLogoProject_GPP_Furniture.jpg

GPP-FURNITURE
An innovative and open learning resource for professionals of
the furniture industry to expand their knowledge and
provide added value for the Green Public Procurement
Програма "Еразъм+", тема Стратегически партньорства за професионално образование и обучение


Срок на реализация: 2016 – 2018
Партньори: България, Испания, Румъния и Полша


Интернет адрес
Контакти
Кратка информация за проекта
Newsletters

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_Allnow.jpg

Accessibility for Leisure in Life now
COSME


Срок на реализация: 01.07.2016 – 31.12.2017
Партньори: България, Италия, Германия

Контакти
Кратка информация за проекта
Повече информация за достъпен туризъм
EN version

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
logo_interreg.png

SKILLS+ - Supporting knowledge capacity in ICT among SME
to engage in growth and innovation
Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА


Срок на реализация: 2016-2019
Партньори: България, Германия, Финландия, Латвия, Гърция,
Полша, Норвегия, Хърватия, Испания, Унгария и Чехия

Интернeт адрес
Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_East_Invest.jpg

EAST INVEST II BSO Twinnings
Competence Centre for wine, wine marketing and
grape products – CCWMG
Център за компетентност за вино, винен маркетинг
и гроздови продуктирограма

Срок на реализация: 2016 - 2017
Партньори: България, Грузия

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_Erasmus_plus.jpg

InSMEApp - Increasing SME Apprenticeship Engagement
Програма "Еразъм +"
Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Срок на реализация: 2015 - 2018
Партньори: България, Великобритания, Канада, Германия и Полша

Контакти
Кратка информация за проекта
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_Erasmus_plus.jpg

FASTEST - Food & Agroindustrial Schools Toward
Entrepreneurship by Storytelling & and digital Technology
Програма "Еразъм +"
Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Срок на реализация: 2015 - 2017
Партньори: България, Италия, Кипър, Португалия и Румъния

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_PRE_SOLVE.jpg

PRE-SOLVE - Preventing business failure and insolvency
Програма "Правосъдие"

Срок на реализация: 2016 - 2018
Партньори: България, Белгия, Италия, Испания, Кипър, Румъния, Франция и Чехия

Контакти
Кратка информация за проекта
Полезни съвети за бизнес подкрепа на фирми
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз