Project GOOD WOOD
Back   HOME
 

 
Проектът Good Wood - Пояснения за Зеления социален диалог, финансиран със средства от ЕС за заетост и социална иновация, е насочен към активност чрез засилване на социалния диалог, реорганизиране на производството и управлението в дърводобивния и дървопреработвателния сектор, с насоченост към устойчива икономика и пазар на труда. Укрепването на социалния диалог на национално ниво и на ниво ЕС ще подпомогне синхрона между позитивното управление, гъвкавите нужди на бизнеса и сигурността, нужна на заетите лица.