Project STRONG
 
Back   HOME
 

 
Проучвания и анализи

 1. Проучване на добри практики в доброволното решаване на спорове в България, ЕС и Норвегия
  Правна уредба на доброволното решаване на колективните трудови спорове в международния трудов ред
  Правна уредба и добри практики при доброволното решаване на колективните трудови спорове в:
  • България
  • Норвегия
  • Ирландия
  • Франция
  • Полша

  Към пълния документ ТУК

 2. Наръчник за доброволно решаване на спорове – преговори, медиация, помирение и арбитраж. Решаване на колективни трудови спорове.
  Процедури за доброволно решаване на колективни трудови спорове съгласно действащото законодателство в България
  • Колективни трудови спорове
  • Страни
  • Предмет
  • Способи за доброволно уреждане на колективни трудови спорове
  • Непосредствени преговори
  • Посредничество, помирение и медиация
  • Арбитраж
  Сравнителен правен анализ на институтите съобразно европейската правна рамка с подбрани примери от регулаторната рамка в други европейски страни за средствата за доброволно разрешаване на колективни трудови спорове
  • Посредничество – България, Норвегия, Ирландия, Франция, Полша
  • Помирение  – България, Норвегия, Ирландия, Франция, Полша
  • Арбитраж -– България, Норвегия, Ирландия, Франция, Полша

  Към пълния документ ТУК

 3. Проучване на добри практики в социалния диалог в ЕС и Норвегия.
  Социалният диалог в Норвегия
  Социалният диалог в страни от ЕС – Франция, Германия, Италия, Испания
  Добри практики – Норвегия, Белгия, Испания, Франция
  Добри практики в териоториален социален диалог – Австрия, Белгия, Италия, Испания

  Към пълния документ ТУК

 4. Презентации от информационен ден от 26 ноември 2020
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм