Проект SCOPE
Back   HOME
LogoProject_SCOPE.jpg
 

 

Международна конференция по проект SCOPE, 2 юли 2020г. – презентации

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз