Бъди дигитален
Back   HOME
LogoProject
 

  

Анализи

  1. Проучване и анализ на потребностите от дигитални умения
    Компонент 2, Дейност 1 "Изследване и анализ на потребностите от дигитални умения по икономически дейности/сектори въз основа на разработена методология"


  2. УНИФИЦИРАНИ ПРОФИЛИ (ZIP file with all Unified profiles)

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.