Бъди дигитален
Back   HOME
LogoProject
 

  

Анализи

 1. Проучване и анализ на потребностите от дигитални умения
  Компонент 2, Дейност 1 "Изследване и анализ на потребностите от дигитални умения по икономически дейности/сектори въз основа на разработена методология"


 2. Унифицирани профили (ZIP file with all Unified profiles)


 3. КОДУ


 4. МЕТОДИКА за разработване на програми за обучение


 5. Програми за неформално обучение


 6. Анкетни карти за тестване и валидиране на програмите


 7. Актуализирани програми за неформално обучение


 8. Секторни квалификационни рамки


 9. СКР и Уводна част


 10. Методически указания


 11. Модел Мобилна работа


 12. Модел Работа по портфолио


 13. Модел Споделяне на служители


 14. Модел Временн (срочно) управление

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.