Проект EnergyEfficiency4SMEs, Програма LIFE
Back   HOME
 

  

Контакти

Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“
Мариана Танчева: тел.: (02) 8117 508, ел. поща: mtancheva@bcci.bg
Стефан Костадинов: тел.: (02) 8117 556, ел. поща: projects2@bcci.bg

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз